Shopsys

Podpora prodeje B2B SaaS:
E-commerce Magazín EXEC

Shopsys, přední český shopdeveloper, vytváří e-shopy na míru a zároveň vyvíjí vlastní produkt – Shopsys Framework. Cílová skupina Shopsysu jsou nejvýše postavení manažeři největších e-commerce projektů u nás.

Potřeba

Přestože Shopsys vždy byl na českém e-commerce trhu vnímán jako agentura s technologicky nejvyspělejším řešením, nedařilo se mu oslovovat jejich primární cílovou skupinu. Zjednodušeně řečeno, brand Shopsysu znali spíše programátoři než jejich nadřízení, kteří rozhodovali o nákupu infrastruktury.


Unikátnost služeb Shopsysu bylo navíc těžké komunikovat v médiích. Vinou příliš úzké cílové skupiny byl i možný obsah příliš odborný pro klasická a často paradoxně i odborná média. Museli jsme tedy přijít s řešením, které by zefektivnilo marketingovou komunikaci, podpořilo znalost brandu v primární cílové skupině a pomohlo s akvizicí nových leadů.

„Fenek nám díky Magazínu EXEC obrovsky pomohl. Zapsali jsme se totiž do povědomí top manažerů, ke kterým dřív bylo těžké se dostat. Časopis, který ze startu plnil čistě marketingovou funkci, si během těch let, kdy jej vydáváme, prošel jistou evolucí. Nejen, že jsme si díky němu upevnili pozici e-commerce odborníků, ale pomáhá nám získávat nové klienty.“
Lukáš Havlásek CEO, Shopsys

Řešení

V roce 2016 jsme se proto společně začali vydávat magazín EXEC (název vznikl zkrácením Executive E-commerce), specializovaný časopis cílený na manažery v e-commerce. Touto formou komunikace se navíc – kromě už zmiňovaných potřeb – vytvořil také prostor pro spolupráci s četnými partnery na scéně (inzerenty, novináři, influencery).

Časopis nabízí vhled do nejpodstatnějších trendů ovlivňujících trh. Snažíme se přitom tvořit nestárnoucí a tematicky zaměřený obsah, aby i starší čísla měla pro čtenáře vysokou hodnotu. Pro ty má EXEC působit jako vysoce odborný a exkluzivní titul, proto jsme zvolili cestu printu. Pro Shopsys naopak plní roli ústředního marketingového nástroje, na který navazují další aktivity, dnes již nejen marketingové, ale také salesové.

Magazín EXEC je distribuován dvěma způsoby. Prvním je zasílání tištěných vydání spolupracujícím klientům, potenciálním partnerům a v rámci budování brandu také oborovým influencerům. 

Přibližně tisíc kusů je rozdávaných na konferencích a oborových eventech. Tištěnou distribuci v průměrném nákladu 2000 (s každým číslem roste o 30 až 40 procent) doplňuje mailing, kde na základě přihlášení se k odběru 3000 zájemcům vydání posíláme ve formátu pdf. Mailinglist zároveň slouží při rozšíření komunikace o newsletter Shopsysu, EXEC Fresh.

Výsledky

Tištěný
náklad:

2000 kusů

Odběr elektronicky: 3000 kusů

Shopsys díky EXECu úspěšně oslovuje velice úzkou a těžko dosažitelnou cílovou skupinu manažerů. Díky kombinaci vysoké obsahové kvality a záměrného držení exkluzivity EXECu se manažeři začali ozývat sami, s tím, že jej chtějí fyzicky dostávat. Zároveň s rostoucí známostí EXECu se začali ozývat partneři a influenceři z trhu, kteří chtějí e-commerce manažery oslovit.

Organické šíření magazínu na sociálních sítích je pak důkazem, že EXEC nabízí zajímavý obsah, který jiné firemní letáky nikdy nedosáhnou. Časopis EXEC se tak stal kvalitním, dlouhodobě fungujícím médiem, které zaplnilo obsahovou díru na trhu, a klíčovým bodem, páteřní sítí, v strategii komunikace a salesu, na které navazují všechny ostatní aktivity. 

Shopsys díky EXECu získává nové klienty, dostávají se díky němu do povědomí a zvyšuje svou autoritu na scéně e-commerce.

Časopis EXEC byl oceněn 3. místem v kategorii B2B časopisy ankety Fénix Content Marketing v letech 2019 a 2020 a jako Top Rated v kategorii Nejlepší B2B časopis a noviny v soutěži Zlatý středník 2018

Dostali jste chuť s námi spolupracovat?